en

  • Kauno Tado Ivanausko progimnazija įkurta 1985 metais.
  • Pirmaisiais jos metais vadovavo Rimas Želvys, po to mokyklos direktorius buvo Vytautas Stankūnas. Tuo metu mokykla buvo 47 – oji Kauno vidurinė mokykla.
  • Nuo 1995 metų iki šiol mokyklai vadovauja Sigitas Alubauskas.
  • 1996 metais mokykla pavadinama Kauno Šilainių vidurine mokykla.
  • Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2009-10-15 mokyklos pavadinimas keičiamas į Kauno Tado Ivanausko vidurinės mokyklos vardą.
  • 2010 metais mokykla pirmoji Kaune pradeda darbą naudodama tik elektroninį dienyną.
  • Mokykloje į diegta praėjimo kontrolė.
  • 2012-2013 mokslo metais mokykla pasirenka progimnazijos kelią, tad joje nelieka 9-11 klasių, o po metų ir 12 klasės.
  • Nuo 2013–2014 m. m. pagal mokyklų tinklo pertvarkos planą mokykla tapo progimnazija.

 

Mokykloje vyksta daug renginių, kai kurie iš jų gyvuoja mokykloje daug metų. Šokio fiesta šiemet buvo organizuojama jau dvidešimtą kartą. Valstybinės šventės, Kaziuko mugė, Bendruomenės sporto šventė, Talentų ir pirmūnų pagerbimo šventė – dalis nuolat vykstančių renginių. Mokyklos mokiniai – įvairių tarptautinių, respublikinių bei miesto konkursų dalyviai bei laureatai. Mokykloje veikia OLWEUS patyčių prevencijos programa. Jos mokinių apklausos duomenimis patyčių lygis pastaraisiais metais nuosekliai mažėja. Mokykla nuolat dalyvauja Comenius bei Erasmus+ daugiašaliuose partnerystės projektuose. Šiuo metu mokyklai vadovauja 4 vadovų komanda. Vykdomos priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo (I dalis) programos. Pastaraisiais metais mokinių skaičius nuosekliai didėja (2016-2017 m. m. mokėsi 823, 2017-2018 m. m. – 982, 2018-2019 m .m. - 1071 mokinys).