en

Progimnazijos vizija

Kauno Tado Ivanausko progimnazija (KTIP):
K – Kokybė
T – Technologijos
I – Inovacijos
P – Pažanga

Progimnazijos misija

Užtikrinti šiuolaikišką priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo proceso organizavimą, ugdymo kokybę ir saugią bei kultūringą edukacinę aplinką.

Progimnazijos vertybės ir filosofija

Vertybės: tolerancija, atsakomybė, pagarba vienas kitam, pilietiškumas, bendruomeniškumas.

Filosofija: auginame gyvybės medį:

Šaknys - tradicijos, dora;
Kamienas - tikslinga ir kryptinga veikla;
Šakos - sėkminga ir kūrybiška asmenybė.