en

Progimnazijos taryba - aukščiausia mokyklos institucija, atstovaujanti mokiniams, tėvams ir mokytojams.

Veikla:

 • svarstoma ir pritariama progimnazijos veiklos planams, progimnazijos mokytojų atestacijos programoms, ugdymo planams;
 • patvirtinamas progimnazijos aprūpinimo reikiamų vadovėlių sąrašas;
 • pritariama 2% nuo pajamų mokesčių gautų lėšų panaudojimo planui;
 • inicijuojami ir svarstomi klausimai, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus.

Progimnazijos taryba 2019–2020 metai

 • Paliackienė Dalia, mokytoja, tarybos pirmininkė,
 • Baliuckienė Jolita, pirmininkės pavaduotoja,
 • Armanavičienė Birutė, mokytoja, tarybos sekretorė,
 • Mieldažienė Grasilda, mokinių tėvų atstovė, narė,
 • Sivolovienė Akvilė, mokinių tėvų atstovė, narė,
 • Stundienė Sandra, mokinių tėvų atstovė, narė,
 • Vyšniauskas Raimondas, mokinių tėvų atstovė, narys,
 • Marazienė Rūta, mokytoja, narė,
 • Stanišauskienė Vida, mokytoja, narė,
 • Butienė Sabina, mokytoja, narė, T
 • arnauskaitė Laura, 6c kl., mokinė, narė,
 • Andriuškevičius Ignas, 6d kl., mokinė, narys,
 • Virbickas Matas, 6d kl., mokinė, narys,
 • Sindaraitė Augustė, 5a kl., mokinė, narė,
 • Sadovskytė Vaiva, 5e kl., mokinė, narė,
 • Irician Giedrė, mokinių tėvų atstovė, stebėtoja,
 • Kirklienė Gitana, mokinių tėvų atstovė, stebėtoja,
 • Ūdra Laimonas, mokinių tėvų atstovė, stebėtojas