en

Erasmus+

Kauno Tado Ivanausko progimnazija SUPEER

Nuo 2016 metų rugsėjo 1d. Kauno Tado Ivanausko progimnazija dalyvauja „Erasmus+“ bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekte „SUPEER! - Science. Utility. Practice. Experiment. Exploration. Result, kurį finansuoja Europos komisija. Projekte dalyvauja partnerinės mokyklos iš Rumunijos, Bulgarijos, Graikijos, Turkijos ir Lietuvos. Pagrindinis projekto tikslas – padėti pradinių klasių mokiniams ugdytis mokymosi mokytis kompetencijas pasitelkiant naujoviškus metodus ir integruoto mokymo galimybes mokant laisvai ir lengvai bendrauti gimtąja ir užsienio kalbomis, matematikos ir pagrindinių mokslo bei technologijų srities dalykų.

Apie projektą

Trukmė: 2016-09-01 – 2018-08-31

Pagrindinė idėja: pasidalinti gerąja patirtimi, kaip ugdyti pradinių klasių mokinių mokymosi mokytis kompetencijas pasitelkiant inovatyvius mokymo(si) metodus ir integruoto mokymo galimybes mokant gimtosios ir užsienio kalbų, matematikos ir pagrindinių mokslo bei technologijų srities dalykų.

Tikslinė grupė: 1-5 klasių mokiniai ir jų mokytojai.

Veiklos: projekto partnerių susitikimai, trumpalaikiai jungtiniai mokytojų mokymo vizitai – veiklų šešėliavimas, virtualios pamokos, trumpalaikiai moksleivių grupių mainai.

 Partenrių susitikimai