en

Kvietimas į bendruomenės sporto šventę


Informacija dėl 2% pajamų mokesčio paramos skyrimo


 

Būsimų pirmokų tėvų dėmesiui

Skelbiame informaciją apie būsimų pirmokų komunikacinių gebėjimų patikrinimo datą ir laiką. Sąrašą rasite čia. Jei turite klausimų, galite skambinti telefonu 8 37 360245 (progimnazijos raštinė).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Kondrotienė

Logopedų, specialiųjų pedagogų pasitarimas Logopedų, specialiųjų pedagogų pasitarimas Vasario 8 d. Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje vyko Kauno miesto I mikrorajono mokyklų logopedų, specialiųjų pedagogų pasitarimas „Kalbinio dėmesio ir foneminio suvokimo lavinimas jaunesniame mokykliniame amžiuje“. Jurgita Surgėlienė, vyresnioji logopedė, skaitė pranešimą „Kalbinio dėmesio ir girdimojo suvokimo lavinimas mokykloje ir namuose“, pristatė lankstinuką, pateikė nekalbinių garsų atpažinimo, kalbinių garsų atpažinimo, eilės tvarkos įsiminimo lavinimo pavyzdžių. Rita Miliukevičienė, logopedė metodininkė, skaitė pranešimą „Kalbinio dėmesio ir foneminės klausos lavinimas jaunesniame mokykliniame amžiuje“, pristatė skaitmeninę priemonę rišlaus teksto klausymo ir suvokimo lavinimui bei pademonstravo kalbinio dėmesio lavinimo logopedinėse pratybose fragmentų. Pasitarimo metu akcentuota, jog išlavinti kalbos, rišlaus teksto klausymo ir supratimo, foneminio suvokimo įgūdžiai padeda suvokti ir atlikti žodines instrukcijas, suprasti užduotis ir jas atlikti, suvokti taisykles ir gebėti taikyti praktiškai bei išmokti visą mokomąją medžiagą.