en

Kvietimas į bendruomenės sporto šventę


Informacija dėl 2% pajamų mokesčio paramos skyrimo


 

Būsimų pirmokų tėvų dėmesiui

Skelbiame informaciją apie būsimų pirmokų komunikacinių gebėjimų patikrinimo datą ir laiką. Sąrašą rasite čia. Jei turite klausimų, galite skambinti telefonu 8 37 360245 (progimnazijos raštinė).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Kondrotienė

Mokau (si ) kitaip Mokau (si ) kitaip Mokau (si ) kitaip Mokau (si ) kitaip

Spalio 24 dienos popietę jungtinė septintų Kauno Tado Ivanausko progimnazijos klasių mokinių komanda dalyvavo tradiciniame tarpmokykliniame septintokų kūrybiniame konkurse ,,Mokau(si ) kitaip“, kuris vyko Milikonių progimnazijoje. Renginio metu mokiniai, pasiskirstę į komandas atliko lietuvių kalbos, socialinių mokslų, dailės, gamtos mokslų, anglų kalbos bei matematikos užduotis. Atliekant užduotis reikėjo pasitelkti ne tik žinias, bet ir kūrybiškumą. Vaikai džiaugėsi gerai praleistu laiku, galimybe parodyti savo gebėjimus bendraamžiams iš kitos mokyklos.