en

Mokinių taryba - aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems progimnazijos mokiniams.

Veikla:

  • inicijuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
  • priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
  • bendradarbiauja su progimnazijos vadovais, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;
  • inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarsto mokinių elgesio, lankomumo, pagalbos mokiniams teikimo klausimus.

Tarybos nariai:

    Austėja Petraitytė, 8c kl., pirmininkė; Vaiva Kairytė, 7e kl., pavaduotoja; Laura Tarnauskaitė, 6c kl., sekretorė; Robertas Juknevičius, 5a kl., narys; Miglė Aleksėjūnaitė, 7c kl., narė; Deimantė Kilkytė, 7c kl., narė; Ugnė Astrauskaitė, 8b kl., narė; Justas Pileckas, 8b kl., narys; Kristupas Skunda, 8b kl., narys; Augustė Sindaraitė, 5a kl., narė; Domantas Abromas, 8b kl., narys; Benas Mangevičius, 8c kl., narys; Ignas Andriuškevičius, 6d kl., narys; Kamilė Sabalinskaitė, 6e kl., narė; Gailė Surgėlaitė, 5b kl., narė; Paulina Maročkaitė, 5e kl., narė; Vaiva Sadovskytė, 5e kl., narė; Gabija Šmitaitė, 7c kl., narė; Jokūbas Ūdra, 5c kl., narys; Mantas Karalius, 5b kl., narys.