Būsimų priešmokyklinio ugdymo grupės, pirmos ir penktos klasių mokinių ir jų tėvelių dėmesiui!

Informuojame jus, kad progimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. M-105 yra patvirtinti į progimnaziją priimtų mokinių sąrašai, kurie yra skelbiami www.ktip.lt (Mokykla – Priėmimas).
Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintu „Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu“ (2016 m. gruodžio 27 d. sprendimas Nr. T-671), 20.5 p.) mokinių paskirstymas į grupes, klases (srautus) bus taip pat įformintas direktoriaus įsakymu ir paskelbtas 2017 m. rugpjūčio 30 d.

 

 

Priešmokyklinėje ugdymo grupėje

Pirmoje klasėje

Penktoje klasėje