Mokyklos vizija

Progimnazija - besimokanti, diegianti edukacines naujoves, užtikrinanti ugdymo kokybę.

Mokyklos misija

Garantuoti kokybišką išsilavinimą, laiduosiantį sėkmingą tolimesnį mokymąsi, saugią ir tinkamą edukacinę aplinką asmenybei atsiskleisti ir vystytis.

Filosofija ir vertybės

Filosofija:

  • Šaknimis tradicijose ir vertybėse, siekiuose - sėkmingi šiuolaikiniame pokyčių pasaulyje ir gebantys konkuruoti edukacinių paslaugų rinkoje.

Vertybinės nuostatos:

  • Bendražmogiškų vertybių (žmoniškumo, bendruomeniškumo, asmeninio tobulėjimo) siekimas.
  • Tolerancija, pakantumas.
  • Pagarbus bendravimas.
  • Pareigų, įvardintų mokyklos nuostatuose ir darbo tvarkos taisyklėse, vykdymas.