ATVIRŲ DURŲ DIENOS!!!

Maloniai kviečiame būsimuosius pirmokėlius ir jų tėvelius apsilankyti mūsų progimnazijoje:

2018 m. vasario 19 d. 1000val. – l/d „Rasytė“, l/d „Žingsnelis“ (I gr.) ugdytiniai ir kiti pageidaujantys mokytis.
2018 m. vasario 20 d. 1000val. – l/d „Žvangutis“, l/d „Žingsnelis“ (II gr.) ugdytiniai ir kiti pageidaujantys mokytis.

2018 m. vasario 28 d. 1800 val. aktų salėje vyks būsimų pirmokų ir priešmokyklinukų tėvelių, mokytojų bei mokyklos administracijos susitikimas.


Gerbiami būsimų penktokų tėveliai,

2018 m. kovo 7 d. 1800 val. progimnazijos aktų salėje vyks mokyklos administracijos, mokytojų ir specialistų susitikimas su būsimųjų penktokų tėveliais.

Mokyklos administracija

Informacija apie priėmimo tvarką

Mokyklos vizija

Progimnazija - besimokanti, diegianti edukacines naujoves, užtikrinanti ugdymo kokybę.

Mokyklos misija

Garantuoti kokybišką išsilavinimą, laiduosiantį sėkmingą tolimesnį mokymąsi, saugią ir tinkamą edukacinę aplinką asmenybei atsiskleisti ir vystytis.

Filosofija ir vertybės

Filosofija:

  • Šaknimis tradicijose ir vertybėse, siekiuose - sėkmingi šiuolaikiniame pokyčių pasaulyje ir gebantys konkuruoti edukacinių paslaugų rinkoje.

Vertybinės nuostatos:

  • Bendražmogiškų vertybių (žmoniškumo, bendruomeniškumo, asmeninio tobulėjimo) siekimas.
  • Tolerancija, pakantumas.
  • Pagarbus bendravimas.
  • Pareigų, įvardintų mokyklos nuostatuose ir darbo tvarkos taisyklėse, vykdymas.