ATVIRŲ DURŲ DIENOS!!!

Maloniai kviečiame būsimuosius pirmokėlius ir jų tėvelius apsilankyti mūsų progimnazijoje:

2018 m. vasario 19 d. 1000val. – l/d „Rasytė“, l/d „Žingsnelis“ (I gr.) ugdytiniai ir kiti pageidaujantys mokytis.
2018 m. vasario 20 d. 1000val. – l/d „Žvangutis“, l/d „Žingsnelis“ (II gr.) ugdytiniai ir kiti pageidaujantys mokytis.

2018 m. vasario 28 d. 1800 val. aktų salėje vyks būsimų pirmokų ir priešmokyklinukų tėvelių, mokytojų bei mokyklos administracijos susitikimas.


Gerbiami būsimų penktokų tėveliai,

2018 m. kovo 7 d. 1800 val. progimnazijos aktų salėje vyks mokyklos administracijos, mokytojų ir specialistų susitikimas su būsimųjų penktokų tėveliais.

Mokyklos administracija

Informacija apie priėmimo tvarką

Nuo sausio 11 d. pradedama naujų mokinių prašymų registracija į priešmokyklines grupes ir 1–8 klases, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-90.
2015–2016 mokslo metais progimnazijoje vykdomos priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) programos ir naujai komplektuojamos:

   • 2 priešmokyklinės grupės;
   • 4 pirmos klasės;
   • 3 penktos klasės.

Į progimnaziją priimami asmenys, norintys mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) programas. Pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytoje mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu mokytis ne pagal gyvenamąją vietą mokykloje priimama, jei yra laisvų vietų.

Dokumentai priimami: mokyklos raštinėje (101 kabinete), darbo dienomis 730–1630 val.

Reikalingi dokumentai:

   • prašymas (pildomas mokykloje),
   • vaiko gimimo liudijimo kopija,
   • 2 vaiko fotonuotraukos (formatas 3x4);
   • gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma (iš seniūnijos),
   • pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027),
   • asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą),
   • asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) programas, prie prašymo prideda mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Aptarnavimo teritorija:

Aitros g. (neporiniai), Alsos g. (nuo Šarkuvos g. iki galo, poriniai), Baltupio g., Daugirdiškių g., Erškėčių g. (nuo pradžios iki Jotvingių g., neporiniai), Gelmės g., Gluosnių g., Jotvingių g., Kuršių g., Lietaus g., Minijos g., Ramioji g., Rasytės g., Rytmečio g., Sausinės g., Sietuvėlių g., Smiltynės g., Svajos g., Šarkuvos g., Šarmos g., Šerkšno g., Tėkmės g., Užnerio g., Užuovėjos g. (nuo Minijos g. iki galo), Versmės g., Vėsos g., Vėtrungės g., Viesulo g., Vynuogių g., Vytėnų g. (nuo Salantų g. iki galo), Žaros g.