• Kilus neaiškumams dėl bendros tvarkos mokykloje, mokinio ir kitų bendruomenės narių bendravimo, tėvai (globėjai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į klasės vadovą, po to (jeigu reikia) į direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir (ar) mokyklos direktorių (tai galima padaryti ir per e-dienyną)
  • Kilus neaiškumams (ginčui) dėl vertinimo objektyvumo, tėvai (globėjai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į dalyko mokytoją, po to (jeigu reikia) į direktoriaus pavaduotoją ir (ar) mokyklos direktorių (tai galima padaryti ir per e-dienyną). Esant būtinumui direktorius sudaro komisiją situacijai įvertinti.
  • Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.
  • Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.
  • Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.