ATVIRŲ DURŲ DIENOS!!!

Maloniai kviečiame būsimuosius pirmokėlius ir jų tėvelius apsilankyti mūsų progimnazijoje:

2018 m. vasario 19 d. 1000val. – l/d „Rasytė“, l/d „Žingsnelis“ (I gr.) ugdytiniai ir kiti pageidaujantys mokytis.
2018 m. vasario 20 d. 1000val. – l/d „Žvangutis“, l/d „Žingsnelis“ (II gr.) ugdytiniai ir kiti pageidaujantys mokytis.

2018 m. vasario 28 d. 1800 val. aktų salėje vyks būsimų pirmokų ir priešmokyklinukų tėvelių, mokytojų bei mokyklos administracijos susitikimas.


Gerbiami būsimų penktokų tėveliai,

2018 m. kovo 7 d. 1800 val. progimnazijos aktų salėje vyks mokyklos administracijos, mokytojų ir specialistų susitikimas su būsimųjų penktokų tėveliais.

Mokyklos administracija

Informacija apie priėmimo tvarką

Mokinių taryba - aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems progimnazijos mokiniams.

Veikla:

  • inicijuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
  • priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
  • bendradarbiauja su progimnazijos vadovais, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;
  • inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarsto mokinių elgesio, lankomumo, pagalbos mokiniams teikimo klausimus.

Tarybos nariai:

    Austėja Petraitytė, 6c kl., pirmininkė Vaiva Kairytė, 5e kl., pavaduotoja Ugnė Balsaitytė, 7b kl., sekretorė Augustas Džiaugys, 5a kl., narys Urtė Irician, 5a kl., narė Miglė Aleksėjūnaitė, 5c kl., narė Deimantė Kilkytė, 5c kl., narė Ugnė Astrauskaitė, 6b kl., narė Justas Pileckas, 6b kl., narys Kristupas Skunda, 6b kl., narys Gabija Steponavičiūtė, 6b kl., narė Benas Mangevičius, 6c kl., narys Austeja Milaševičiūtė, 6c kl., narė Enrika Gramauskaitė, 8b kl., narė Emilė Sobolevaitė, 8b kl., narė