Progimnazijos taryba - aukščiausia mokyklos institucija, atstovaujanti mokiniams, tėvams ir mokytojams.

Veikla:

 • svarstoma ir pritariama progimnazijos veiklos planams, progimnazijos mokytojų atestacijos programoms, ugdymo planams;
 • patvirtinamas progimnazijos aprūpinimo reikiamų vadovėlių sąrašas;
 • pritariama 2% nuo pajamų mokesčių gautų lėšų panaudojimo planui;
 • inicijuojami ir svarstomi klausimai, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus.

Progimnazijos taryba 2017–2018 metai

 • Živilė Buivydienė, mokytoja, pirmininkė
 • Birutė Armanavičienė, mokytoja, sekretorė
 • Kristina Dubinskė, mokytoja, narė
 • Sabina Butienė, mokytoja, narė
 • Alija Voverienė, mokytoja, narė
 • Inga Andziulevičienė, mokinių tėvų atstovė, narė
 • Alvydas Kilkis, mokinių tėvų atstovas, narys
 • Renata Malakauskienė, mokinių tėvų atstovė, narė
 • Inga Norkienė, mokinių tėvų atstovė, narė
 • Ugnė Astrauskaitė, mokinė, narė
 • Vaiva Kairytė, mokinė, narė
 • Benas Mangevičius, mokinys, narys
 • Kristupas Skunda, mokinys, narys